Takstblad

Diverse  links

tryk nedenfor

                         Takstblad 2019

 

Vandpris

 

Fast årlig afgift pr. ejendom                                                                                kr. 500,-

Fast årlig målerleje                                                                                                kr. 240,-

 

Forbrug pr m³                                                                                                         kr. 4,-

Statsafgift pr m³                                                                                                     kr. 7 ,96

 

Gebyrer

 

Rykkergebyr pr. gang (momsfri)                                                                          kr. 100,-

For sen indsendelse af selvaflæsningskort (momsfri)                                      kr. 100,-

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel                kr. 312,50

Gebyr for aflæsning af vandmåler                                                                       kr. 312,50

 

Priser ved lukning og åbning:

Lukkegebyr (momsfri)                                                                                            kr. 500,-

Hertil kommer faktiske udgifter.

Åbningsgebyr inkl. moms                                                                                      kr. 625,-

Hertil kommer faktiske udgifter.

 

Priserne er inkl. moms, bortset fra de nævnte momsfrie beløb.

 

 

Tilslutningsbidrag gældende for ejendomme i vandværkets forsyningsområde

 

 

Hustype               Hovedanlægs-              Forsynings-                Stiklednings-        Ialt kr. incl.

                              bidrag kr.                      ledningsbidrag kr.     bidrag kr               25% moms

 

Byhus                  15.780                             29.770                         5.300                     50.850

 

Landhus              15.780                             29.770                         5.300                     50.850

 

Landbrug             23.300                            44.450                         8.150                     75.900

 

 

Forinden tilslutning til vandværkets ledningsnet kan finde sted, må ovenstående tilslutningsafgifter være indbetalt

 

Større vandforbrugende virksomheders tilslutningsbidrag fastsættes af bestyrelsen.

 

Vandværket fremfører hovedledning, men stikledning/jordledning samt drift-og vedligeholdelse af jordledning påhviler grundejeren.

 

Alle ejendomme forsynes med vandmåler (udleveres af vandværket)

 

 

 

 

 

 

 

ROUM VANDVÆRK


         

          Menu